Laddar Evenemang

Bergö Öråd

Plats och tid

Bergö Öråd

Kommande evenemang
Arrangör

Föreningen bildades i december 2002 och startade sitt första verksamhetsår 2003. Föreningens syfte är att idka byarådsverksamhet på Bergö, och att verka för en ändamålsenlig utveckling av Bergö och dess skärgård samt arbeta för bevarande av dess miljö och andra värden. För att förverkliga sina syften kan föreningen arrangera möten, fester, informations- och publikationsverksamhet, rikta initiativ till olika myndigheter samt bedriva annan motsvarande verksamhet.

För sin verksamhet kan föreningen mottaga donationer och testamenten, äga och besitta för sin verksamhet nödvändig egendom samt med vederbörliga tillstånd verkställa penninginsamlingar och lotterier.

Bergö Öråd är ansvarig ägare av hemsidan www.bergö.fi