Uthyrning av Kirjaltajien maja

170,00 Villan hyrs ut åt medlemmar av Vaasan Kirjatyöntekijäin Yhdistys och till allmänheten. OBS! Åldersgräns 20-år!!!

Villans hyra till medlemmar 35,- och till ickemedlemmar 170,-. (under midsommar och villa-avslutningen andra priser)

Regler: (på finska) https://vky.yhdistysavain.fi/huvila/saannot/

Avbokningar: Senast en vecka innan -> ingen extra avgift, senare 170,-/35,- medlem

Reserveringar, uthyrning och betalningar från oss 1.5.2019 - 13.10.2019

Reserveringar, uthyrning och betalningar via föreningen 14.10.2019 - 30.4.2019 Sari Tantarimäki, s.tantarimaki@gmail.commer info (på finska): http://vky.yhdistysavain.fi/