Vasa Pingviner medlemskap 2020

135,00 

Vaasan Pingviinit ry (Vasa Pingviner) grundades år 1965.

Syftet är att befrämja vinterbad och sammanföra vinterbadsentusiaster.

I samarbete med Vasa stad, har vi kunnat bygga en egen bastu, som ligger på en vacker och centralt beläget holme utanför Vasa centrum. På samma holme ligger Vasas största simstrand.

Nuvarande bastubyggnad färdigställdes 1999 och har underhållits regelbundet. Basturummet förnyades under 2009.

Bastubyggnad ägs av föreningen och vi bekostar allt med medlemsavgifter. Föreningen har försäkrat varje medlem med olycksfallsförsäkring (försäkringsbolaget Folksam).

Betalande ”medlems-Pingviner” har varit drygt tusen senaste åren. Nya medlemmar är förstås välkomna.

År 2015 påbörjades planering för en ny och mera rymlig bastubyggnad, som ska färdigställas under de kommande åren.

Bastun är öppen varje dag. 10-22, torsdagar 10-23

Om du vill besöka vår bastu,  är möjligt kostnadsfritt tillsammans med någon medlem under två veckors tid.  Före besöket bör man alltid kontakta en styrelsemedlem.

GRUPPBESÖK  

Gruppbesök är tillåtna under vintertid (November - Mars) och på Tisdagar kl 11-16 och Lördagar kl 12-16. Storlek av besökargrupp kan bli högst åtta personer. Under ett gruppbesök finns en Pingvin-representant närvarande.

Besöket kommer att överenskommas med Tobias Simon (tobias@simon-mail.eu, tel. +358 40 960 7370). Det finns en avgift för gruppbesök (50 EUR / grupp, skolgäster 30 EUR / grupp).

 

mer information https://www.vaasanpingviinit.fi/sv/valkommen/