Vykort

1,50 

White Open


Finlands första läsebibliotek, Läse-Bibliotheket i Wasa, började sin verksamhet i Vasa år 1794. Läse-Biblioteket var Finlands första för allmänheten grundat lånebibliotek. Läse-Biblioteket verkade i början i Gamla Vasa i Hovvrättens utrymmen. I dag fungerar byggnaden som Korsholms kyrka. Ljuskonstverket White Open, invigt 15.10.2014, hedrar bibliotekets första bibliotekarie, hovrättsrådet Olof Langenstein.


Jaakko Niemeläs ljuskonstverk består av tre element: av ett starkt belyst gatuområde, av bänkar belysta från insidan och av bibliotekets upplysta entrefasad.


 

 

 

Aaveilta – Spökkväll – Ghost Evening

by Johanna Ojaharju 2023